» خبر مهم (ارسال پیامک با خطوط اشتراکی سامانه)

به اطلاع نمایندگان گرامی می رساند، با توجه به سیستم جدید احراز هویت خطوط و اتصال به سامانه شاهکار و همچنین تذکرات و مشکلات پی در پی در خصوص ارسال با خطوط اشتراکی سامانه (اعم از تبلیغاتی یا خدماتی)، از اول شهریور ماه، صرفا برای کسانی که از بخش مدارک سامانه، شماره کارت بانکی خود را – جهت انطباق با اطلاعات هویتی مندرج در سامانه – اعلام نمایند، امکان ارسال پیامک با خطوط فوق الذکر فعال خواهد شد.
همچنین امکان ثبت این فیلد از روز شنبه 26 مردادماه فعال شده و خواهشمند است به طور دقیق و کامل این موضوع را به کاربران و نمایندگان مستقیم خود اطلاع رسانی فرمایید.
با تشکر فراوان
نظرات خود را ثبت کنید

0 دیدگاه