» مطالب منتشر شده در دسته ی "آموزش"

راهنما خط خدماتی

راهنما خط خدماتی

مقدمه مستند حاضر جهت ارائه راهنمايي هاي لازم درخصوص شرايط خدماتي شدن شماره ( قابليت عبور از ليست سياه ) مي باشد كه به حضورتان ارائه مي گردد. خواهشمند است حتما اين مستند را به صورت كامل مطالعه بفرماييد. توجه فرماييد به درخواست هايي كه نكات ذيل را رعايت نكرده باشند رسيدگي نشده و وضعیت آن “رد شده” خواهد شد. همچنين بدليل اينكه روال خدماتي شدن خطوط توسط اپراتور انجام مي شود، زمان انجام شدن درخواست خدماتي، خارج از دسترس سامانه مي […]

ادامه مطلب
قالب شرکتی